„Körper“

o. T., 2022, Mischtechnik auf Papier, 70 x 100 cm
o. T., 2022, Mischtechnik auf Papier, 70 x 100 cm
o. T., 2021, Mischtechnik auf Papier, ca. 60 x 70 cm
o. T., 2021, Mischtechnik auf Papier, 100 x 70 cm
o.T., 2017, Mischtechnik auf Papier, ca. 60 x 100 cm
o.T., 2014, Mischtechnik auf Papier, ca. 59 x 75 cm
Kanne, 2013, Mischtechnik auf Papier, ca. 50 x 30 cm
Krug, 2012, Mischtechnik auf Papier, ca. 38 x 71 cm
o. T., 2012, Mischtechnik auf Papier, ca. 40 x 46 cm
o. T., 2012, Mischtechnik auf Papier, ca. 30 x 62 cm
o. T., 2011, Mischtechnik auf Papier, ca. 100 x 55 cm
o. T., 2011, Mischtechnik auf Papier, ca. 100 x 55 cm
o. T., 2008, Mischtechnik auf Papier, ca. 43 x 60 cm
o. T., 2008, Mischtechnik auf Papier, ca. 43 x 60 cm
o. T., 2007, Mischtechnik auf Papier, ca. 43 x 60 cm
o. T., 2007, Mischtechnik auf Papier, ca. 43 x 60 cm